Dansk Retriever Klub Region Nordjylland

Årsmøde 2018


Dato og tid

Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 23:55

Sted

Hobrovej 12
Hobrovej 12
9530 Støvring
Denmark

Arrangør

Dansk Retriever Klub Region Nordjylland
+45 22733124
louise@ltrandum.dk

Årsmøde d. 31.1.2018
Der indkaldes hermed til
Årsmøde i Region Nordjylland
d. 31. januar 2018. Kl. 18:00 starter med Spisning.
Tilmeldingen gælder til spisningen, der starter kl. 18.00.
Man er naturligvis velkommen uden tilmelding kl. 19.00, hvor selve årsmødet starter.
 
Sidste tilmelding til spisningen er den 25-1-2018, skal overholdes.

Årsmødet starter kl 19.
Hobrovej 12, 9530 Støvring

 1.    Valg af dirigent. 

2.     Valg af referent.

3.     Valg af stemmetæller.

4.     Ledelsens beretning.

5.     Orientering fra pladsformændene.

6.     Orientering fra markudvalget.

7.     Orientering fra Skueudvalget.

8.     Orientering fra webudvalget.

9.     Orientering fra Træningsudvalg.

10.   Orientering fra Aktivitetsudvalg

11.  Fremlæggelse af regnskab 2017.

12.  Valg til regionsledelsen.

       På valg er

·      Jette Søndergård   Genopstiller

·      Birte Gundersen    Genopstiller

Valg af suppleanter 

13.  Valg af revisor og suppleant.

14.  Behandling af indkommende forslag.

15.  Uddeling af hæder og pokaler.

16. Evt.

Forslag til behandling på årsmødet indsendes til regionslederen senest 14 dage før årsmødet.

Resultater til årets pokaler skal være Jette Søndergård I hænde senest den 31-12-2017 på mail:

Farmerhills@city.dk

 

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Dansk Retriever Klub Region Nordjylland
+45 22733124
louise@ltrandum.dk